Ansträngningshuvudvärk

  • Definition:Huvudvärk som endast utlöses endast i samband med (hård) fysisk ansträngning.
  • Förekomst:Prevalensen har varierat i olika studier från 1 % till 12 %.
  • Symtom:Huvudvärken är som regel pulserande, bilateral och ofta lokaliserad till bakhuvudet. Den är sällan förknippad med illamående och kräkningar.
  • Kliniska fynd:Inga.
  • Diagnostik: ≥2 episoder av huvudvärk som utlöses av och är närvarande endast under eller efter hård/intensiv fysisk ansträngning, durationen <48 timmar och utan annan typ av huvudvärk som förklarar symtomen bättre.
  • Behandling:Undvika utlösande faktorer. Eventuellt farmakologisk behandling.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.