Ansträngningshuvudvärk

Basfakta

Definition

  • Betecknas också som sexuellt utlöst huvudvärk eller benign ansträngningshuvudvärk.
  • Utlöses i samband med fysisk ansträngning och är antingen en primär huvudvärk eller en sekundär på grund av en underliggande sjukdom.1
  • Subaraknoidalblödning måste uteslutas vid ett förstagångsanfall.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.