Hortons huvudvärk, klusterhuvudvärk

Basfakta

Definition

  • Anfallsvis huvudvärk med stark smärta lokaliserad bakom eller runt ett öga med utstrålning mot tinningen och överkäken och åtföljd av rött öga, tårflöde och rinnande näsa på samma sida.
  • Anfallen kommer i perioder (clusters): Vanligt är ett till fyra (några gånger upp till åtta) anfall om dagen över en period på fyra till tolv veckor.
  • Huvudvärken beskrivs som en extremt svår smärta.1-2
  • Sjukdomen inverkar i hög grad på patientens funktionsförmåga, även när patienten får den bästa behandlingen.3
  • Hortons huvudvärk beskrevs 1939 av Bayard T. Horton.4 Första gången sjukdomen blev beskriven var redan 1641 av den holländske läkaren Nicolaas Tulp i hans Obervationes Medicae.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.