Klusterhuvudvärk/Hortons huvudvärk

  • Definition:Anfallsvis unilateral huvudvärk med stark smärta.
  • Förekomst:Sällsynt. Vanligare hos män.
  • Symtom:Anfallsvis unilateral huvudvärk med stark smärta lokaliserad bakom eller runt ett öga med autonoma symtom på samma sida.
  • Kliniska fynd:Tårflöde, rött öga (konjunktival injektion), nästäppa, svettning från pannan och ansiktet, mios (liten pupill), ptos (hängande ögonlock) eller ögonlocksödem på samma sida som smärtorna under anfall.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. 
  • Behandling:Anfallsbehandling med subkutana injektioner med sumatriptan och/eller syrgas. Profylaktisk behandling hos vissa med frekventa anfall.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.