Cervikogen huvudvärk

Basfakta

Definition

  • Ensidig huvudvärk utan byte av sida, med klara hållpunkter för att smärtan härstammar från benstrukturer eller mjukvävnad i nacken, det vill säga nacksmärtor, eventuellt smärtor i skuldra och utstrålande smärtor till armen.1
  • Det har diskuterats om cervikogen huvudvärk ska uppfattas som ett distinkt kliniskt tillstånd.2-3

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.