Huvudvärk från läkemedelsöveranvändning

Basfakta

Definition

  • Huvudvärk orsakad av läkemedel som används för att behandla huvudvärk.1 Skall alltid övervägas hos patienter som tar analgetika 15 eller fler dagar per månad eller triptaner 10 eller fler dagar per månad sedan minst tre månader.
  • Tillståndet utvecklas som regel hos patienter med migrän eller tensionshuvudvärk där symtomdämpande läkemedel intas regelbundet över lång tid.2-3
  • Risken är troligen störst när patienten använder kombinationspreparat och vid migränbehandling.4

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.