Läkemedelsutlöst/-inducerad huvudvärk

  • Definition:Huvudvärk orsakad av läkemedel som används för att behandla huvudvärk.
  • Förekomst:Prevalens cirka 1–2 %, men högre hos kvinnor och hos personer med kronisk huvudvärk.
  • Symtom:Ofta föreligger en bilateral huvudvärk såsom vid spänningshuvudvärk. Migränliknande försämringar uppträder hos personer med bakomliggande migrän.
  • Kliniska fynd:Ofta inga fynd som talar för tillståndet.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes. En huvudvärksdagbok kan användas. Andra sekundära orsaker bör uteslutas. 
  • Behandling:Information om tillståndet. Seponering (abrupt/gradvis) med ofta profylaktisk behandling under avvänjning eller senare. Icke-farmakologiska behandlingsmetoder.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.