Migrän

 • Definition:Episodisk huvudvärk som karaktäriseras av olika kombinationer av neurologiska, gastrointestinala och autonoma förändringar.
 • Förekomst:Ettårsprevalensen är 16 % bland kvinnor och 8 % bland män.
 • Symtom:Anfall av huvudvärk, oftast halvsidig, som varar mellan 4 och 72 timmar med eller utan aura.
 • Kliniska fynd:Mellan anfallen finns det vanligtvis inga kliniska fynd.
 • Diagnostik:Typisk anamnes. Inga specifika undersökningar eller prover är av diagnostisk betydelse.
 • Behandling:Anfallskupering – i första hand prövas enkla analgetika (ASA, paracetamol eller NSAID), i andra hand triptaner, eventuellt i kombination med NSAID. Förebyggande behandling – Undvika utlösande faktorer, eventuellt beteendeterapi och/eller läkemedelsprofylax med i första hand betablockerare.

Basfakta

Definition

 • Migrän är en primär, episodisk huvudvärksform som karaktäriseras av olika kombinationer av neurologiska, gastrointestinala och autonoma förändringar.1
 • Karaktäristika:
  • Anfall med oftast unilateral huvudvärk av pulserande karaktär som varar 4–72 timmar
  • Ofta åtföljt av illamående och kräkningar, foto- och fonofobi
  • Förvärras vid fysisk ansträngning
  • Sidolokalisation kan variera från anfall till anfall
 • Delas in i migrän med och utan aura.
 • Många migränpatienter har också spänningshuvudvärk.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.