Spänningshuvudvärk

Basfakta

Definition

  • Spänningshuvudvärk.
  • Episodisk eller kronisk huvudvärk som har tydligt samband med stress och som antas ha samband med ökad tonus i huvud- och nackmuskulatur.
  • Vanligtvis bilateral, ofta med occipital, temporal 1eller frontal predominans.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.