Spänningshuvudvärk

  • Definition:Form av (primär) huvudvärk som karakteriseras av tryckande, icke-pulserande huvudvärk som ofta är bilateral, med mild–måttlig intensitet.
  • Förekomst:Mycket vanlig form av huvudvärk. 
  • Symtom:Huvudvärk enligt definitionen. Ljus- eller ljudöverkänslighet kan förekomma. 
  • Kliniska fynd:Ofta normala fynd vid klinisk undersökning.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och klinisk undersökning. 
  • Behandling:Kortvariga episoder kan behandlas med analgetika. Frekventa episoder eller kronisk spänningshuvudvärk kan behandlas med bland annat tricykliska antidepressiva samt icke-farmakologiska åtgärder.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp och komplikationer

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.