Akut encefalit

Basfakta

Definition

  • Akut encefalit beror antingen på en primär virusinfektion eller är en immunmedierad, ofta postinfektiös inflammation.1-2
  • En virusencefalit är en ovanlig manifestation av vanliga virusinfektioner. Den kan ge kliniska syndrom som aseptisk meningit eller encefalit1,3-4 och tillståndet drabbar oftast barn och unga vuxna.
  • Encefalit är en potentiellt livshotande sjukdom, men virala encefaliter är vanligen lindriga och övergående.

Diagnos

Behandling

Observation

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.