Akut disseminerad encefalomyelit (ADEM)

Basfakta

Definition

  • Är ett neurologiskt tillstånd som kännetecknas av inflammation och skada på myelinskidor i hjärnan och ryggmärgen, troligtvis på grund av en övergående autoimmun reaktion.
  • Monofasiskt syndrom som ofta föregåtts av en virussjukdom eller en vaccination.
  • Klinik:
    • Sjukdomen börjar ofta snabbt och med okarakteristiska symtom som feber, huvudvärk och svaghet innan mer specifika neurologiska bortfall uppträder
    • Åtföljande neurologiska bortfall varierar och omfattar koma, kramper, feber, ataxi, hemiplegi, paraplegi, sensoriskt bortfall och transversell myelit
    • Nästan alltid polysymtomatisk (i motsats till exempelvis MS)1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.