Vadkramper

  • Definition:Smärtsamma muskelsammandragningar i vadmuskulaturen.
  • Förekomst:I en studie på patienter ≥60 årsålder, rekryterade från vårdcentraler, rapporterades att 1/3 hade haft benkramper de senaste 2 månaderna, varav 40% >3 gånger per vecka.
  • Symtom:Plötsligt insättande, ofta starkt smärtsamma sammandragningar i vadmuskulaturen, mest framträdande om natten.
  • Kliniska fynd:Inga specifika kliniska fynd.
  • Diagnostik:Typisk anamnes och uteslutning av andra underliggande somatiska sjukdomar.
  • Behandling:Under akut anfall rekommenderas töjning eller massage av vaden. Studier av läkemedelsbehandling har endast visat små effekter eller har lågt evidensvärde.

Basfakta

Definition

  • Plötsligt insättande, ofta starkt smärtsamma sammandragningar i vadmuskulaturen, mest framträdande om natten.
  • Kan orsakas av sjukdomar i nervsystemet, eller vara en följd av fysisk eller psykisk stress.
  • I många fall hittar man ingen orsak, och tillståndet kallas då idiopatisk vadkramp.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.