Cervikalt diskbråck, cervikal radikulopati

  • Definition:Smärta, nedsatt känsel, nedsatt kraft och/eller nedsatta reflexer till följd av inklämning/irritation av en nervrot i den cervikala ryggraden.
  • Förekomst:Vanligast hos kvinnor och personer i 40–60 års ålder.
  • Symtom:Radikulär smärta som ofta, men inte alltid, följer ett dermatom. Ibland nedsatt kraft/känsel. 
  • Kliniska fynd:Nedsatt känsel, motorisk och nedsatta reflexer kan förekomma. 
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. Bilddiagnostik, i första hand MRT, kan användas om tillståndet inte blir bättre och om kirurgi övervägs. 
  • Behandling:Smärtstillande läkemedel. Fysioterapi kan ge lindring. Kirurgi vid progression eller utebliven förbättring. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.