Lumbosakralt diskbråck, ischias

 • Definition:Lumbosakralt diskbråck med rotpåverkan (rizopati). Ischias och ischialgi är utstrålande från ryggen till försörjningsområdet av nervus ischiadicus (L5- och S1-dermatom). Cauda equina-syndrom (CES) är ett diskbråck som trycker på nerver S2–S4 som kan ge irreversibla nervskador. 
 • Förekomst:Akut ryggsmärta är vanlig, men lumbosakralt diskbråck är orsak till <5 % av fallen med akut ländryggssmärta.
 • Symtom:Smärtor i ett dermatom och eventuellt svaghet i muskler, oftast L4, L5 eller S1. Vid CES ses ridbyxanestesi, störning av miktion/defekation, bilaterala symtom och sexuell dysfunktion.
 • Kliniska fynd:Enstaka kliniska fynd har begränsad förmåga att påvisa/avfärda diskbråck i ländryggen, men flera fynd kan tala för diskbråck. Test av sensorik, motorik och reflexer ingår. 
 • Diagnostik:Klinisk diagnos. I vissa fall görs MRT preoperativt, tidigast efter 4–8 veckor. Vid misstanke om cauda equina-syndrom bör akut diagnostik på akutsjukhus ske. 
 • Behandling:Består av initial anpassad aktivitet, smärtlindring och i subakut skede fysioterapi. Endast vissa behöver kirurgisk åtgärd. Vid CES behövs akut kirurgisk åtgärd. 

Basfakta

Definition

 • Lumbosakralt diskbråck med rotpåverkan (rizopati).
 • Diskbråck delas ofta in i:
  • Protrusion – endast har en mjuk buktning ut mot kanalen
  • Herniering – ett bråck som innehåller nukleusvävnad (diskens mjuka kärna)
  • Sekvestrering – ett nukleusfragment är beläget fritt i spinalkanalen
 • Ischias och ischialgi:
  • Symtombeskrivning, definieras som smärtor utstrålande från ryggen till försörjningsområdet av nervus ischiadicus (L5- och S1-dermatom)
  • Påverkan av L4-dermatomet kallas ischias anterior
 • Cauda equina-syndrom:

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Försäkringsmedicinsk bedömning 

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.