Myasthenia gravis

  • Definition:Autoimmun neuromuskulär sjukdom där impulsöverföringen från nerv till muskel är rubbad.
  • Förekomst:Kan debutera i alla åldrar, men vanligen mellan 20–40 års ålder. Prevalens i Sverige är cirka 25/100 000.
  • Symtom:Muskulär trötthet, ptos och diplopi är vanliga initiala symtom. Muskelsvagheten ökar vid upprepad repetition av rörelser och mot slutet av dagen, och blir bättre vid vila.
  • Kliniska fynd:Typiska fynd är asymmetrisk svaghet i ögonmuskler, asymmetrisk ptos, svaghet i ansiktsmuskulaturen och nacken och lite mer sällan i extremiteter vid uttröttningstester.
  • Diagnostik:Tensilontest, serumanalys av antikroppar och neurofysiologiska undersökningar används i diagnostiken.
  • Behandling:Kolinesterashämmare i första hand. Eventuellt tymektomi. Tillägg av immunhämmande behandling vid måttliga till svåra symtom.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.