Lesion av axillarisnerven

Basfakta

Definition

  • Är en form av perifer neuropati och mononeuropati.
  • Axillarisnerven är utsatt för kompression och skada när den passerar ut i axeln.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.