Fibularispares (peroneuspares)

  • Definition:Skada på nervus fibularis, ofta efter kompression där nerven går runt fibulahuvudet.
  • Förekomst:Relativt vanligt förekommande.
  • Symtom:Akut droppfot och eventuellt parestesier/känselbortfall över fotryggen.
  • Kliniska fynd:Förlamning av dorsalflektorer i fot och tår och känselnedsättning över fotryggen.
  • Diagnostik:Klinisk bild och eventuellt neurofysiologisk undersökning.
  • Behandling:Konservativ behandling, undantagsvis operation.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.