Nervkompressionssyndrom

Basfakta

Definition

  • Kompression av en perifer nerv i övre eller undre extremiteten.1
  • Vissa nerver är på grund av sitt läge särskilt utsatta för kompression eller skada.
  • Eventuellt bortfall beror på vilken typ av nervfibrer som nerven innehåller – motoriska och/eller sensoriska.
  • Risken för långvariga/permanenta symtom gör tidig diagnos och tidiga ingrepp viktiga.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.