Plexus brachialisskada

Basfakta

Definition

  • Plexus brachialis bildas av främre och bakre delen av de cervikala nervrötterna C5, C6, C7 och C8 samt den första thorakala nervroten.
  • Plexusskada kan uppstå till följd av skada eller sjukdom. Idrottsskada på plexus benämns i engelsk litteratur som ”burner”.
  • Thoraxapertursyndrom (TOS) är en skada på nedre delen av plexus brachialis, i regel förorsakat av cervikalt revben eller bindvävsstråk.

Diagnos

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.