Lesion av thoracicus longus-nerven

Basfakta

Definition

  • N. thoracicus longus utgår från C5–C7 och innerverar m. serratus anterior.
  • Nerven kan skadas vid slag/stöt mot skuldran.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.