Epiduralblödning

  • Definition:Blödning och blodansamling mellan dura mater och kraniet efter skallskada.
  • Förekomst:Ovanlig men allvarlig komplikation till skallskada.
  • Symtom:Skallskada med medvetandeförlust. Hos några är medvetandeförlusten kortvarig, men efter en latensperiod kommer huvudvärk, illamående/kräkningar och tilltagande medvetslöshet.
  • Kliniska fynd:Fokala neurologiska bortfall, anisokori, medvetandesänkning.
  • Diagnostik:DT-undersökning bekräftar diagnosen.
  • Behandling:I regel akut operation för att evakuera hematomet och stilla blödningen.

Basfakta

Definition

  • Blodansamling mellan dura mater och kraniet.
  • Tillståndet kan vara akut (60 %), subakut (30 %) eller kroniskt (10 %).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.