Hjärntumörer hos barn

 • Definition:Tumörer i det centrala nervsystemet inkluderar både icke-maligna och maligna tumörer i hjärna och ryggmärg.
 • Förekomst:För barn <15 år är den årliga åldersstandardiserade incidensen i Sverige cirka 4 per 100 000.
 • Symtom:Hos spädbarn kan det finnas få symtom utöver ökande huvudomkrets. Trycksymtom är vanligare hos äldre barn. Var uppmärksam på huvudvärk som är mest uttalad på morgnarna.
 • Kliniska fynd:Vid klinisk undersökning kan eventuellt ataxi, diplopi, nystagmus, dysartri, felställningar i nacken och solnedgångsblick påvisas. Ibland finns hormonrubbningar. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
 • Diagnostik:MRT hjärna och histologisk undersökning av tumören är de viktigaste diagnostiska hjälpmedlen.
 • Behandling:Den primära behandlingen är kirurgi. Eventuellt strålbehandling och cytostatika.

Basfakta

Definition

 • Tumörer i det centrala nervsystemet inkluderar både icke-maligna och maligna tumörer i hjärna och ryggmärg.1
 • Intrakraniella tumörer hos barn skiljer sig på många sätt från motsvarande tumörer hos vuxna.2
 • Lokalisation:
  • Hos barn är nästan hälften av alla tumörerna lokaliserade till bakre skallgroppen trots att bara 15 % av det centrala nervsystemets vävnadsmassa ligger där
  • Hos vuxna finns de flesta tumörerna i och omkring storhjärnan

Diagnos

Behandling

Prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.