Hjärntumörer hos vuxna

  • Definition:Tumörer i CNS är en stor grupp av benigna, lågmaligna och högmaligna tumörer, som förekommer hos patienter i alla åldrar. Primära tumörer i hjärnan, och övriga delar av nervsystemet, finns av många typer.
  • Förekomst:Incidensen av primärtumörer i hjärna och ryggmärg i Sverige är cirka 1 400 fall årligen.
  • Symtom:Huvudvärk är sällan ett tidigt symtom, men blir ett framträdande symtom hos flertalet senare i förloppet. Initialt ofta mest framträdande i liggande ställning (morgonhuvudvärk). Andra typiska symtom kan vara illamående, kräkning, yrsel, kranialnervspareser och hydrocefalus. Efter hand ökande neurologiska symtom, personlighetsförändringar, ögonsymtom med risk för papillödem.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd är relaterade till lokalisation och tillväxthastighet. Epileptiska anfall och fokalneurologiska bortfall kan vara tidiga tecken. Välgrundad misstanke enligt standardiserat vårdförlopp, se kortversion för primärvården (RCC).
  • Diagnostik:MRT hjärna och histologisk undersöknig av tumören är de viktigaste diagnostiska hjälpmedlen.
  • Behandling:Behandlingen omfattar kirurgi, strålbehandling, och i vissa fall cytostatika.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.