Hjärntumörer hos vuxna

Basfakta

Definition

  • På grund av hjärnans centrala roll och de funktionella konsekvenserna av förlorade neuroner är hjärntumör en allvarlig diagnos.
  • Hjärntumörer kan vara både primära och sekundära (hjärnmetastaser).
  • En del tumörer växer i speciella delar av hjärnan eller kraniet.
  • Tillväxthastighet och invasivitet varierar.
  • Med ökande användning av CT och MR blir fler och fler hjärntumörer upptäckta och behandlade.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.