Hydrocefalus

Basfakta

Definition

  • Hydrocefalus är utvidgade hjärnventriklar på grund av en ökad mängd intraventrikulär cerebrospinalvätska (CSF).
  • Tillståndet beror på en ökad produktion eller förhindrat dränage av CSF.
  • Det kan vara medfött eller förvärvat.
  • Indelas i kommunicerande och icke kommunicerande hydrocefalus beroende på om det finns eller inte finns passage mellan ventrikelsystemet och subaraknoidalrummet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.