Postkontusionellt syndrom

  • Definition:Är ett vanligt följdtillstånd efter en lindrig traumatisk hjärnskada,
  • Förekomst:30–80 % av patienter med mild till måttlig traumatisk hjärnskada upplever symtom på postkontusionellt syndrom.
  • Symtom:Ett symtomkomplex som består av huvudvärk, yrsel, trötthet, irritabilitet, minnessvårigheter, sömnsvårigheter, ljud-och ljuskänslighet.
  • Kliniska fynd:Saknas som regel, men neurologisk undersökning krävs.
  • Diagnostik:I vissa fall behov av ytterligare undersökning. DT- eventuellt MR-undersökning är som regel redan utförd. Neuropsykiatrisk testning? Psykiatrisk bedömning?
  • Behandling:Ingen specifik behandling finns som kan förebygga eller behandla postkontusionellt syndrom, därför blir behandlingen symtomatisk.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.