Subduralhematom, kroniskt

Basfakta

Definition

  • Subduralhematom, vanligtvis över de laterala och superiora delarna av hemisfärerna är en kronisk blodansamling mellan kraniet och hjärnan, till följd av trauma. Det utvecklas ofta gradvis under några veckor med ökande symtom från hjärnan.1
  • Det kroniska subdurala hematomet ger ofta lateraliserade symtom, men kan – särskilt hos äldre patienter – också ge diffusa cerebrala symtom.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Uppföljning

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.