Autonoma perifera neuropatier

Basfakta

Definition

  • Autonoma nervfibrer skadas vid de flesta symmetriska perifera neuropatier.1
  • Graden av påverkan är måttlig eller subklinisk i många fall, men inom en grupp perifera neuropatier är små och icke-myeliniserade autonoma fibrer selektivt eller väsentligt skadade.
  • Vid dessa neuropatier är autonom dysfunktion framträdande symtom.
  • Det stora antalet autonoma nerver gör att sådana skador förorsakar en mängd olika symtom och tecken som inkluderar kardiovaskulära, gastrointestinala, urogenitala, termoreglerande, sudomotor och pupillomotor autonoma funktioner.
  • Nya tester har gjort det möjligt att förbättra diagnostiken av autonoma neuropatier.

Diabetisk autonom neuropati

Amyloid neuropati

Akuta och subakuta autonoma neuropatier

Immunmedierade och paraneoplastiska autonoma neuropatier

Hereditära autonoma neuropatier

Autonoma neuropatier som beror på infektion

Toxiska neuropatier

Behandling av autonoma neuropatier


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.