Glossofaryngeusneuralgi

Basfakta

Definition

  • Glossofaryngeusneuralgi är ett ovanligt tillstånd som kännetecknas av ensidiga, periodiska smärtor i svalget, tungroten, halsmandeln eller örat – det vill säga områden som innerveras av hjärnnerv IX (glossofaryngeus) och X (vagus).
  • Trots att tillståndet har varit känt i många år och symtomen är typiska kan tillståndet vara svårt att diagnostisera, eftersom det är ovanligt.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.