Guillain-Barrés syndrom

Basfakta

Definition

  • En perifer neuropati som leder till akut insättande neuromuskulär funktionssvikt.
  • Akut, inflammatorisk, demyeliniserande polyradikuloneuropati utgör 95 % av sjukdomsfallen i Europa. De övriga 5 % utgörs antingen av en akut axonal motorisk neuropati eller en akut sensorisk och motorisk axonal neuropati.1
  • Sjukdomen uppstår i cirka 75 % av fallen efter en infektionssjukdom.2-3

Diagnos

Behandling

Observation

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.