Guillain-Barrés syndrom

  • Definition:Akut perifer polyneuropati av autoimmun orsak. Oftast efter infektionssjukdom.
  • Förekomst:0,8–1,9 fall per 100 000 personer årligen
  • Symtom:Akut insättande svaghet, domningar, parestesier och/eller smärtor i extremiteter, symmetriskt lokaliserat.
  • Kliniska fynd:Pareser och försvagade reflexer, nedsatt perifer sensibilitet.
  • Diagnostik:Klinisk bild, analys av cerebrospinalvätska och neurofysiologisk undersökning.
  • Behandling:Sjukhusinläggning med övervakning av vitala funktioner. Intravenöst immunglobulin (IVIg) eller plasmaferes.

Basfakta

Definition

  • En perifer neuropati som leder till akut insättande neuromuskulär funktionssvikt.
  • Det finns flera olika kliniska varianter.1-2
  • Akut, inflammatorisk, demyeliniserande polyradikuloneuropati utgör 95 % av sjukdomsfallen i Europa. De övriga 5 % utgörs antingen av en akut axonal motorisk neuropati eller en akut sensorisk och motorisk axonal neuropati.3
  • Sjukdomen uppstår i cirka 75 % av fallen efter en infektionssjukdom.4-5

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.