Hereditära neuropatier

Basfakta

Bakgrund

  • Ärftliga neuropatier utgör en relativt stor andel av de perifera neuropatierna. 
  • Charcot-Marie-Tooths sjukdom (CMT) är den vanligaste hereditära neuropatin.1
  • De flesta ärftliga neuropatier beror på duplikation, punktmutation eller deletion i generna för olika myelinkomponenter: perifert myelinprotein 22 (PMP 22), myelinprotein noll (P0 eller MPZ) och kanalproteinet connexin 32 (Cx32).

Hereditär motorisk och sensorisk neuropati

Hereditär sensorisk och autonom neuropati (HSAN)

Andra ärftliga neuropatier

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.