Perifera neuropatier

  • Definition:Perifera neuropatier inkluderar alla allmänna sjukdomstillstånd i motoriska, sensoriska och autonoma nerver, men exkluderar sjukdomar i enstaka nerver.
  • Förekomst:Prevalensen generellt i befolkningen är 2–3 %, men bland personer över 55 år är den cirka 8 %.
  • Symtom:De kliniska manifestationerna varierar mycket. Patienterna har olika kombinationer av förändrad känsel, smärta, muskelsvaghet och atrofi, samt autonoma symtom.
  • Kliniska fynd:Kliniska fynd kan vara känselbortfall, pareser och försvagade senreflexer.
  • Diagnostik:Viktiga tilläggsundersökningar är blodprover och neurografi.
  • Behandling:Behandlingen riktas mot den bakomliggande orsaken. Ibland behövs läkemedel mot neuropatisk smärta. Motoriska bortfall kan behandlas med fysioterapi, hjälpmedel och olika anpassningar.

Basfakta 

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.