Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS)

  • Definition:Tillstånd som karakteriseras av takykardi i upprest ställning, utan samtidig blodtrycksfall mer än 20 mmHg. Orsaken är heterogen, flera patofysiologiska processer som är associerade med POTS finns beskrivna.
  • Förekomst:Ungefär 1–10 per 1000 och 5 gånger vanligare hos kvinnor. 
  • Symtom:I upprest ställning upplevs palpitationer, svimningskänsla, yrsel, svaghet i benen, dimsyn, konditionsnedsättning och trötthet.
  • Kliniska fynd:Vid uppresning till stående noteras en bestående pulsökning på ≥30 slag per minut inom 10 minuter (vid ålder 12–19 år pulsökning på ≥40 slag per minut) och frånvaro av ortostatiskt blodtrycksfall inom 3 minuter.
  • Diagnostik:Diagnosen är sannolik vid typiska symtom och samtidigt ökad puls och normalt blodtryck i stående ställning, med förbättring när man lägger sig ner. Provtagning och vissa undersökningar görs för att utesluta andra möjliga orsaker.
  • Behandling:Egenbehandling med fysisk aktivitet och intag av vätska och salt. Kompressionsbyxor/strumpor kan hjälpa i vissa fall. Vissa läkemedel kan minska symtomen. 

Basfakta

Definition

  • Posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS).
  • Tillstånd som karakteriseras av takykardi utan signifikant blodtrycksfall i upprest ställning.
  • Ortostatiska symtom: yrsel, dimsyn, darrningar, svaghet i benen – symtomen försvinner i liggande ställning.
  • Många beskriver påtaglig trötthet, bröstsmärta och smärtor i nedre extremiteter, koncentrationssvårigheter och migränliknande huvudvärk.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.