Trigeminusneuralgi

  • Definition:Smärtsyndrom med återkommande anfall av ensidig och intensiv ansiktssmärta i nervus trigeminus distributionsområde.
  • Förekomst:Incidens är 4–13 per 100 000 personår.
  • Symtom:Smärtanfallen varar från en bråkdel av en sekund upp till två minuter och uppträder på samma sätt i olika anfall hos en och samma person. En refraktärperiod mellan smärtattackerna är typisk. De kan uppstå spontant eller utlösas exempelvis av att tugga, prata, borsta tänderna, av kalla vindar eller beröring.
  • Kliniska fynd:Det finns normalt inga objektiva neurologiska fynd.
  • Diagnostik:MR-undersökning bör göras vid avvikande kranialnervstatus eller hos yngre patient.
  • Behandling:I första hand karbamazepin eller oxkarbazepin för att förebygga anfall. Om otillräcklig effekt ställningstagande till kirurgi.

Basfakta

Definition

  • Smärtsyndrom med återkommande anfall av ensidig och intensiv ansiktssmärta i nervus trigeminus distributionsområde.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.