Ulnarisneuropati

Basfakta

Definition

  • Kompression eller skada på nervus ulnaris.
  • Nerven kan skadas (klämmas) i hela sitt förlopp, men oftast inträffar detta i armbågen (sulcus nervi ulnaris) och näst vanligast i handleden (Guyons kanal).1-2
  • Nerven svarar för den motoriska innervationen till muskler i underarmen och handen och sensorisk innervation till handens ulnara del.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.