Benign paroxysmal positionell vertigo (BPPV)

  • Definition:Benign paroxysmal positionell vertigo förkortas BPPV och är en perifer vestibulär rubbning.
  • Förekomst:20 % av de som besväras av yrsel har BPPV. Högst incidens hos personer mellan 50–70 år.
  • Symtom:Episodisk, kortvarig yrsel som utlöses av huvudrörelser. 
  • Kliniska fynd:Provokationstester visar i regel nystagmus.
  • Diagnostik:Diagnosen baseras på symtom och kliniska fynd. Ytterligare utredning är i regel inte indicerad.
  • Behandling:Lugnande besked. Partikelreponeringsmanövrer såsom Epleys manöver och Semonts manöver har ofta god effekt. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.