Persisterande postural perceptuell yrsel

  • Definition:Kroniskt yrseltillstånd (minst 3 månader) kännetecknat av yrsel som uppstår i upprätt ställning, vid komplexa visuella intryck och vid aktiv eller passiv rörelse i kroppen.
  • Förekomst:Oklar förekomst, men sannolikt vanligt tillstånd som uppstår efter episoder med yrsel av annan genes.
  • Symtom:Yrsel och ostadighetskänsla.
  • Kliniska fynd:Oftast inga kliniska fynd. Vissa kan ha vestibulära fynd.
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av typiska symtom och kliniska fynd. 
  • Behandling:Patientutbildning. Vestibulär rehabilitering. Kognitiv beteendeterapi och behandling med SSRI kan övervägas. 

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.