Spasticitet

Basfakta

Definition

  • Undergrupp av onormal muskelspänning, muskeltonus.
  • En patologiskt ökad muskeltonus av skelettmuskulatur som drabbar vissa muskelgrupper i olika hög grad.
  • Kan ha både spinal och cerebral orsak.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.