Tolosa-Hunts syndrom (smärtsam oftalmoplegi)

Basfakta

Definition

  • Smärtsam extern oftalmoplegi (plegi = förlamning).

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.