Willis-Ekboms sjukdom (WED)/Restless legs (RLS)

  • Definition:Willis-Ekboms sjukdom (WED), också känt som Restless legs syndrom, RLS, karakteriseras av episoder av obehagskänsla i benen och oemotståndligt behov av att röra på benen.
  • Förekomst:Prevalensen uppges i Sverige vara 11 % hos kvinnor och 6 % hos män. Förekomsten ökar med åldern.
  • Anamnes:Obehagskänsla i benen och oemotståndligt behov av att röra på benen som inträffar vid vila, vanligtvis på kvällen och natten, och som försvinner med rörelse.
  • Kliniska fynd:Vid undersökning inga tecken på neurologisk sjukdom.
  • Diagnostik:Klinisk diagnos. Blodprov med tanke på eventuell järnbrist bör tas.
  • Behandling:Information och rådgivning. Järnbrist, och även järndepåer i nedre delen av normalområdet (s-ferritin ≤75 µg/L), behandlas med järntillskott. Eventuellt annan läkemedelsbehandling om dagliga (eller nästan dagliga) besvär av måttlig till svår grad som påverkar sömn och funktion dagtid.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.