Essentiell tremor

 • Definition:Tremor framförallt vid rörelse och är lokaliserad till båda händerna, underarmarna och/eller huvudet.
 • Förekomst:Internationella siffror visar en prevalens på 0,4–6 %.
 • Symtom:Särskilt handtremor brukar försvinna i vila och förvärras i emotionella situationer.
 • Kliniska fynd:Tydligast i händer och handled när armarna sträcks ut framför personen, men också huvudet, de nedre extremiteterna och rösten kan påverkas.
 • Diagnostik:Inga specifika tester. Undersökningar för att utesluta andra sjukdomar kan behöva göras.
 • Behandling:Det finns ingen kurativ behandling, däremot symtomlindrande läkemedel (betablockerare i första hand) och i utvalda fall kirurgi. 

Basfakta

Definition

 • Isolerad tremor i överarmarna senaste tre åren, eventuellt tillägg av tremor på andra lokalisationer:1
  • Essentiell tremor plus innebär ytterligare symtom som ataxi med mera
 • Är kronisk och långsamt progressiv.2
 • Är en typisk aktivitetsrelaterad tremor (postural eller kinetisk) som uppvisas både vid rörelse och i position.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.