Essentiell tremor

Basfakta

Definition

  • Tremor är en rytmisk, mekanisk oscillering av minst en kroppsregion.
  • Essentiell tremor1 betecknar antingen:
    • Bilateral tremor av händer och underarmar
    • Samtidig eller isolerad tremor av huvudet utan att det har någon felställning
    • Och inga fynd som tyder på att tremor är sekundärt till annan sjukdom
  • Är en typisk aktivitetsrelaterad tremor (postural eller kinetisk) som uppvisas både vid rörelse och i position.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.