Huntingtons sjukdom

Basfakta

Definition

  • Dominant ärftligt tillstånd med progredierande degeneration i det centrala nervsystemet.
  • Sjukdomen karaktäriseras av ofrivilliga rörelser, särskilt korea, personlighetsförändringar och frontalt präglad demens.
  • Korea betyder ofrivilliga, oregelbundna, snabba, asymmetriska och kortvariga rörelser av extremiteterna.
  • Rörelserna fyller ingen funktion, men patienten kan försöka få dem att se planerade ut för att göra dem mindre synliga för andra.
  • Socialstyrelsens Ovanliga diagnoser har ytterligare information om tillståndet.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.