Sydenhams korea

Basfakta

Definition

  • Sydenhams korea är en följd av streptokockinfektion, beskrevs för första gången av Thomas Sydenham år 1686.
  • Det är ett av huvudsymtomen vid reumatisk feber och karaktäriseras av korea, emotionell instabilitet och muskulär hypotoni. Tillståndet är övergående och godartat.
  • Korea betyder ofrivilliga, oregelbundna, snabba, asymmetriska rörelser av extremiteterna eller huvud/ansikte.
  • Rörelserna fyller ingen funktion, men patienten kan försöka få dem att se planerade ut för att göra dem mindre synliga för andra.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.