Ryggmärgsskada

Basfakta

Definition

  • Skada på ryggmärgen orsakas antingen av en olyckshändelse eller uppträder till följd av sjukdom.
  • Ryggmärgsskador kan ge varaktiga förlamningar, sensoriska bortfall och bortfall av autonoma regleringsmekanismer.
  • Omfattningen av skadan beror på hur mycket av ryggmärgen det är som är skadad och var i ryggraden skadan sitter – ju högre upp, desto allvarligare blir det neurologiska bortfallet:
    • Tetraplegi – bestående förlamning i armar och ben
    • Paraplegi – bestående förlamning i ben
    • Gemensamt för båda är nedsättning av urinblåsans funktion, tarmfunktionen och sexualfunktionen
  • Akut ryggmärgsskada är en kritisk situation som måste uppmärksammas och behandlas tidigt för att öka möjligheten att hindra bestående funktionsnedsättning.1

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.