Ryggmärgsskada

  • Definition:Ryggmärgsskada antingen till följd av trauma/oavsiktlig skada eller sekundärt till underliggande sjukdom.
  • Förekomst:Enligt WHO drabbas 250 000–500 000 årligen av ryggmärgsskador. I Sverige drabbas runt 600 årligen av ryggmärgsskador. 
  • Symtom:Ryggmärgsskador kan orsaka permanent förlamning, sensoriska nedsättningar och förlust av autonoma mekanismer.
  • Kliniska fynd:Komplett tvärsnittslesion innebär att alla nervbanor efter skadeplatsen är destruerade. Utfallet blir paralys, anestesi och autonom dysfunktion distalt om platsen. Inkomplett lesion innebär att funktioner nedom lesionen är delvis bevarade.  
  • Undersökningar:Slätröntgen, DT, MRT.
  • Behandlingar:Går ut på att förhindra ytterligare skador. Reponera och stabilisera frakturer samt luxationer. Förhinda komplikationer. Rehabilitering och förbättra funktionellt tillstånd med mesta möjliga självständighet.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Uppföljning

Patientinformation

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.