Spinal stenos

  • Definition:Symtom till följd av förträngning av spinalkanalen med risk för tryck mot medulla spinalis eller nervrötter.
  • Förekomst:Vanligast hos personer >50–65 år.
  • Symtom:Smärta/domningar under gång eller i stående ställning, som strålar ut i säte och ned i lår, underben eller fötter.
  • Kliniska fynd:Neurologisk undersökning är oftast normal. 
  • Diagnostik:Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och bilddiagnostik (i första hand MRT).
  • Behandling:I första hand smärtlindring och fysioterapi. Kirurgisk behandling kan övervägas vid intensiva besvär och på noga utvalda patienter.

Basfakta

Definition

Diagnos

Behandling

Komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.