Syringomyeli

Basfakta

Definition

  • Hålrum i ryggmärgen (syrinx = flöjt) som är omgiven av gliavävnad.
  • Oftast ett medfött tillstånd, men kan också vara förvärvat.
  • Vid utbredning till hjärnstammen kallas tillståndet syringobulbi.

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.