Narkolepsi

Basfakta

Definition

 • Kronisk neurologisk störning av sömn- vakenhetsregleringen med uttalad sömnighet under dagen.
 • Ett syndrom1 som innefattar följande komponenter:
  • Generellt uttalad sömnighet på dagtid med anfall med abnormt sömnbehov
  • Kataplexi – emotionellt utlöst förlust av muskeltonus och kraft, som är kortvarig och övergående2
  • Hypnagoga hallucinationer – livliga drömmar under insomningsfasen
  • Sömnförlamning (sömnparalys) – vid uppvaknanden kan patienten känna sig oförmögen att röra sig. Varar från sekunder till några få minuter:
   • Hypnagoga hallucinationer och sömnförlamning föreligger inte hos alla med narkolepsi, och kan också förekomma hos patienter utan narkolepsi
 • Narkolepsi delas in i tre undergrupper:
  • Narkolepsi med kataplexi
  • Narkolepsi utan kataplexi
  • Sekundär narkolepsi

Diagnos

Behandling

Förlopp, komplikationer och prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.