Akuta flanksmärtor

Basfakta

Definition

  • Smärtor eller obehag lokaliserade till flanken.
  • Förekommer ofta vid njur- och uretärsten, men kan också förekomma vid andra sjukdomar.

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Illustrationer

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.