Asymtomatisk bakteriuri

Basfakta

Definition

  • Asymtomatisk bakteriuri (ABU) innebär förekomst av ≥105 kolonibildande enheter (CFU)/mL (≥ 108 CFU/L) i urin av samma bakterieart i två konsekutiva mittstråleprov (kvinnor) eller fynd av en bakterieart vid ett tillfälle (män) i frånvaro av urinvägssymtom.1
  • Skillnad görs mellan äkta asymtomatisk bakteriuri och förorening från yttre genitalier.
  • Vid asymtomatisk bakteriuri hos gravida rekommenderas behandling på grund av ökad risk för febril UVI.2

Anamnes

Åtgärder och råd

Prognos

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.