Dysuri hos kvinnor

Basfakta

Definition

  • Obehag, brännande känsla, smärta vid blåstömning.1
  • Som regel även mer frekvent blåstömning.
  • Inflammatoriska tillstånd i urinblåsan är den vanligaste orsaken till dysuri.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.