Flytningar från urinröret

Basfakta

Definition

  • Synliga eller mikroskopiskt konstaterade flytningar från urinröret.1
  • Ofta tillsammans med sveda vid vattenkastning, klåda och obehag i urinröret.
  • I de flesta fall rör det sig om en sexuellt överförbar sjukdom.

Differentialdiagnoser

Anamnes

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Behandling

Illustrationer


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.