Hematuri

Basfakta

Definition

 • Icke synlig hematuri:
  • Kallas också mikroskopisk hematuri, blod i urinen som upptäcks vid mikroskopi (>2 röda per synfält) eller urinsticka 1+ eller mer
  • Den kliniska betydelsen är omdiskuterad,1-2 se avsnittet om dokumentation i den här artikeln
 • Synlig hematuri:
  • Kallas också makroskopisk hematuri
  • Synligt blod i urinen. Måste vara över 1 ml/dygn och är sällan falskt positivt
 • Graden av hematuri säger inget om hur allvarlig den underliggande orsaken är.3

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Dokumentation


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.