Hematuri

Basfakta

Definition

 • Icke synlig hematuri – mikroskopisk hematuri, mikrohematuri:1-2
  • Påvisas med urinsticka och/eller mikroskopi
  • Mikroskopi: ≥3 röda per synfält med stor förstoring
  • Urinsticka: ≥ 1+
  • Hos cirka 40 % av vuxna patienter med asymtomatisk mikroskopisk hematuri finns vid utredning ingen bakomliggande orsak3
 • Synlig hematuri – makroskopisk hematuri, makrohematuri:
  • Synligt blod i urinen
  • Motsvarar cirka ≥1 mL blod per liter urin
  • Cirka 40 % av patienterna med makroskopisk hematuri har bakomliggande urogenital cancer4-5
  • Makroskopisk hematuri hos vuxna utan uppenbar orsak ska anses ha malign bakgrund tills det motsatta är bevisat, och ska utredas fullständigt

Differentialdiagnoser

Anamnesen

Klinisk undersökning

Kompletterande undersökningar

Åtgärder och råd

Patientinformation

Källor


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.